Formularz Wyposażenia Dodatkowego: pobierz tutaj

W sprawie przesłania formularza zgłoszeniowego oraz innych usług dodatkowych  prosimy o kontakt z nami:

Gift Show Poland

Tel. 22 629 21 67/22 621 22 41

email: info@giftshow.pl

stowarzyszenie